Pro krajinu Středního Polabí, z.s.
Pole zralé pšenice v otevřené krajině bez stromů. V pozadí PP Kuchyňka a polabské horizonty | Foto: Jiří Trčka

Oživujeme polabskou krajinu.

Adaptujeme ji na změnu klimatu.

Obnovujeme její hydrologický režim.

Chcete se přidat k mapování v terénu, návrhu opatření, jednání s veřejností nebo k realizaci?

Ozvěte se nám!