Pro krajinu Středního Polabí, z.s.
Alej s dobrovolníky a vybavením pro sázení keřů. Výsadba keřů v Popovické aleji | Foto: Ondřej Kořínek

Zpracování studie Živé krajiny pro povodí Záhořské svodnice

 • plocha povodí 8,9 km²
 • rozsah od hranice Velké Prahy až po Labe
 • délka toku cca 7 km, z toho horní cca 2 km zatrubněné
 • zasahuje na katastry obcí Přezletice, Podolanka, Brázdim, Dřevčice, Brandýs nad Labem (a Popovice), Záryby
 • 30 odvodněných ploch (meliorací) v ploše celkem cca 3 km²
 • mapování probíhá od podzimu roku 2020
 • plánované dokončení studie a začátek projednávání na podzim 2022

Komunitní výsadba stromořadí u Podolanky

 • výsadba 30 ks stromků domácích druhů a starých ovocných odrůd
 • druhová skladba: lípy malolisté, javory polní (babyky), jeřáby ptačí, jabloně, slivoně, hrušně a třešně
 • umístění v zeleném pásu od RC letiště Podolanka k Přezleticím v délce cca 450 m
 • se souhlasem vlastníka pozemku – obce Podolanka
 • s podporou Nadace Via z programu Místo kde žijeme, obce Podolanka a SDH Podolanka (provedení zálivky)
 • komunitní výsadba se sousedy a dalšími dobrovolníky proběhla v říjnu 2022
 • následná údržba a péče ve spolupráci s obcí po dobu 5 let
 • o akci vyšel článek “Polní krajina Brandýska je bohatší o 30 stromů” na Aktuálně z Brandýska, Odkaz na článek

Výsadba keřů v Popovické aleji

 • výsadba 100 ks sazenic původních druhů keřů
 • zastoupena trnka obecná (Prunus spinosa – 30 ks), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare – 30 ks), růže šípková (Rosa canina – 20 ks), řešetlák počístivý (Rhamnus cathartica – 15 ks) a hloh jednosemenný (Crataegus monogyna – 5 ks)
 • 12 samostatně oplocených skupin po 6-10 sazenicích
 • umístění ve stávajícím stromořadí při místní komunikaci a cyklostezce od RC letiště Podolanka k Popovicím v délce cca 700 m
 • se souhlasem a podporou vlastníka pozemku, města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 • s finanční podporou MAS Střední Polabí, z.s. a dobročinného obchodu Dobromysl
 • výsadba proběhla za pomoci dobrovolníků v říjnu 2021
 • o výsadbě vyšel článek “Spolek vysázel v Popovické aleji stovku keřů”, Městské listy Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Prosinec 2021, strana 11
 • následná údržba a péče po dobu 5 let

Mapování povodí v okolí obce Záryby

 • zahrnuje dvě menší povodí o celkové ploše 10,4 km²
 • rozsah od Brandýsa nad Labem po Kostelec nad Labem (Mlýnský potok)
 • část povodí přímo v nivě Labe (Proboštská jezera)
 • zasahuje na katastry obcí Záryby, Kostelec nad Labem, Brandýs nad Labem, Borek, Křenek
 • 40% plochy povodí odvodnění nebo závlahy (v nivě Labe)
 • zahájení mapování na podzim roku 2021